Inspectoratul Judeţean de Poliţie – acţiuni de prevenţie şi sancţionarea agresorilor

Inspectoratul Judeţean al Jandarmilor – implicarea în activităţi şi desfăşurarea unor  campanii la nivel local care să aibă ca scop prevenirea violenţei şcolare

Casa Corpului Didactic – organizarea de cursuri de formare, informare şi perfecţionare pentru profesori pe tematica violenţei în şcoală

Ministerul Educației – furnizarea de resurse financiare şi resurse umane pentru combaterea violenţei

CJAP, CJRAE, Organizaţia Salvaţii Copiii şi alte ONG-uri – pot desfăşura campanii la nivel local sau naţional în care să implice elevii (sau chiar şi părinţii) în anumite activităţi.