Elevii cu potenţial agresiv provin, de cele mai multe ori din familii dezorganizate, familii monoparentale sau familii în care rolul copilului nu este foarte bine stabilit sau în care copiii nu primesc suficientă atenţie şi consideraţie din partea părinţilor.

Astfel aceştia îşi dezvoltă potenţialul agresiv, agresându-şi anumiţi colegi, de cele mai multe ori, colegi mai slabi sau care nu se pot apăra.Totuşi pentru a contura personalitatea unui elev violent este necesar să avem în vedere mai mulţi factori, precum cei biologici, psihologici, socioeconomici şi trăsăturile personale ale elevului: impulsivitatea şi lipsa de control, atitudinea faţă de sine însuşi şi faţă de viaţă.