Violenţa în şcoală este „orice formă de manifestare a unor comportamente”precum:

  • exprimare inadecvată sau jignitoare, cum ar fi: poreclire, tachinare, ironizare, imitare,ameninţare,hărţuire;
  • bruscare, împingere, lovire, rănire;
  • comportament care intră sub incidenţa legii (viol, consum/comercializare de droguri, vandalism–provocarea de stricăciuni cu bună stiinţă–, furt);
  • ofensa adusă statutului/autorităţii cadrului didactic (limbaj sau conduită ireverenţioasă faţă de cadrul didactic);
  • comportament şcolar neadecvat: întârzierea la ore, părăsirea clasei în timpul orei, fumatul în şcoală şi orice alt comportament care contravine flagrant regulamentului şcolar în vigoare.