În vederea stopării fenomenului de violenţă şcolară, este necesar ca şcoală să se implice serios în vederea dezvoltării unei strategii de combatere a acestui fenomen.

Pentru realizarea acestui obiectiv, şcoala ar trebui să pună accent pe îmbunătăţirea mijloacelor de comunicare dintre toţi actorii implicaţi în actul educaţional. O bună comunicare cu părinţii ajută, de asemenea la combaterea acestui fenomen.