„Şcolile au nevoie de susţinere prin dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de formare, informare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţã în şcoalã.”

Considerã Simona TĂNĂSE, managerul proiectului „Tinerii împotriva violenţei”.

Violenţa în şcoli este un subiect îndelung dezbãtut în prezent, în toate mediile sociale, devenind un interes comun al tuturor celor implicaţi în domeniul educaţional din România.  Care sunt aspectele care fac diferenţa între acest proiect şi alte acţiuni întreprinse de-a lungul timpului de cãtre Ministerul Educaţiei în vederea identificãrii şi combaterii factorilor care genereazã violenţã în mediul şcolar?

Tema  violenţei în şcoli este un subiect de mare interes în toate mediile, nu doar în cel educaţional. Fiecare dintre noi are persoane apropiate în şcoală şi doreşte găsirea unei soluţii pentru depăşirea momentelor dificile în care sunt implicaţi copiii şi profesorii. Acest proiect strategic POS DRU aduce Strategia naţională pentru combaterea violenţei în şcoli mai aproape de elevi şi profesori, oferă cursuri de formare acreditate, soluţii de management, strategii de lucru la clasă şi suport financiar pentru toate acestea  principalilor actori din mediul educaţional.

Care sunt grupurile ţintã cãrora vã adresaţi prin intermediul proiectului „Tinerii împotriva violenţei” ?

Prin acces la finanţare ca proiect  strategic POS DRU, Axa 1 Educaţie şi formare profesională în sprijinul  creşterii economice şi dezvoltării societăţii  bazate pe cunoaştere, Domeniul Major de Intervenţie  1.1  Acces la educaţie şi formare profesională iniţială de calitate, se adresează inspectorilor şcolari, directorilor de centre de formare, managerilor din unităţile de învăţământ, profesorilor din Consiliile de administraţie, consilierilor şcolari şi elevilor.

Cu cine colaboraţi în cadrul acestui proiect şi care sunt în mare, atribuţiile pãrţilor?

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării va implementa acest proiect împreună cu Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei ce oferă cursuri de formare, Organizaţia „Salvaţi Copiii” cu activităţi de formare şi voluntariat, S.C. Agenţia OSC S.R.L. pentru campania de comunicare.

Sunteţi de parere cã apariţia şi dezvoltarea actelor de violenţã petrecute în interiorul unitãţilor şcolare sunt, în mare parte, urmãrile  managementului defectuos al instituţiilor respective de învãţãmânt?

Cred că şcolile au nevoie de susţinere prin  dezvoltarea unor structuri şi mecanisme de  formare / informare, monitorizare şi comunicare la nivel local, regional şi naţional în domeniul prevenirii şi combaterii fenomenelor de violenţă în şcoală, dezvoltarea capacităţii instituţionale a diferitelor  structuri cu rol în domeniu, dezvoltarea competenţelor resurselor umane implicate în educaţie.

Care vor fi cele mai importante activitãţi desfaşurate în cadrul acestui proiect? Care sunt rezultatele aşteptate la finalul acestuia?

Prin acest proiect vor avea loc 10 module de formare pe tema violenţei şcolare, 4 module de formare a formatorilor resursă la nivel judeţean, 1 set de resurse de învăţare pentru elevi, 36 de sesiuni de formare a inspectorilor  şcolari judeţeni, directorilor de centre de formare, directorilor de unităţi de învăţământ, membrilor Consiliilor de Administraţie de la nivelul şcolilor, 16 focus grupuri şi mese rotunde organizate la nivel regional, pentru identificarea problemelor specifice şi pentru analiză de nevoi, 41 de centre de resurse judeţene în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în şcoală, 8 workshopuri regionale pentru elaborarea de planuri judeţene de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei şcolare. Totodată, ca rezultate, ne dorim să obţinem perfectarea unui sistem de monitorizare a fenomenelor de violenţă în şcoli,  sprijin pentru dezvoltare instituţională,  formarea în domeniul prevenirii şi a combaterii violenţei în şcoală, formarea elevilor implicaţi în programul de gestionare a conflictelor şi comunicare / interacţiune non-violentă.

Acest proiect este unul dintre cele mai ample programe de prevenire şi combatere a actelor de violenţã în mediul educaţional, din România. Care este valoarea totalã a proiectului?

Finanţat din Fondul Social European ca proiect strategic pentru o valoare maximă de 18.500.000 RON pentru 3 ani, nivel stabilit în anul 2008, cred că reprezintă un succes al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării nu numai prin sumă, posibilităţile pe care le oferă în sistem pentru aplicarea principiilor Strategiei naţionale pentru combaterea violenţei în şcoli, găsirea unor instrumente de lucru pentru Consiliul Naţional pentru Combaterea Violenţei în Mediul Şcolar, sistemul educaţional în ansamblul lui, dar mai cu seamă, oferă o deschidere către alte proiecte pe această temă, proiecte prezente şi viitoare, derulate în ţară sau la nivel european.