Cauze, strategii de prevenire şi tipologia conduitelor de violenţă şcolară

Cauze şi Strategii de Prevenire

Cauzele violenţei şcolare

Mediul familial: mediul conflictual, familii dezorganizate sau monoparentale, lipsa de comunicare şi afecţiune, consum de alcool, lipsa unei minime exigenţe parentale;

Mediul social: situaţia economică precară, inegalităţile sociale;

Mediul şcolar: managementul defectuos al clasei de elevi şi al situaţiilor de criză, ignorarea sau tratarea preferenţială a elevilor, abuzul de măsuri disciplinare, programa supraîncărcată;

Mediul contextual: gaşca de prieteni, schimbarea mediului;

Mediul individual: trăsăturile de personalitate, impulsivitate, teribilism,  căutarea de senzaţii, imaginea de sine scăzută, opoziţionism, instabilitate emoţională, probleme specifice adolescenţei;

Tipologia conduitelor de violenţă în şcoală:

- agresiuni active fizice directe: lovirea unui coleg;

- agresiuni active fizice indirecte: lovirea unui substituit al victimei;

- agresiuni active verbale directe: înjură, ameninţă;

- active verbale indirecte: calomnia;

- agresiuni pasive fizice directe: împiedicarea producerii unui comportament al victimei;

- agresiuni pasive fizice indirecte: refuzul de a realiza o sarcină, de a da curs unei rugăminţi;

- agresiuni pasive verbale directe: refuzul de a vorbi;

- agresiuni pasive verbale indirecte: negativism.

Agresiunea şi violenţa în şcoală: strategii de prevenire pentru autorităţile locale

- training pentru prevenirea violenţei în şcoală;

- medierea în şcoală: instruirea elevilor în vederea formării grupelor de elevi mediatori;

- implementarea unui circuit de televiziune închis în şcoală;

- iniţierea de parteneriate locale în vederea prevenirii violenţei în şcoală;

- promovarea unei culturi a non-violenţei printre toţi actorii implicaţi în actul eduaţional;

- organizarea de evenimente culturale şi educative, adresate tinerilor;

- încurajarea şi stimularea rezultatelor bune şi a comportamentului exemplar al elevilor;

- sprijinirea unităţilor şcolare în identificare familiilor cu risc ridicat de violenţă.

Proiectul „Tinerii împotriva violenţei”, proiect al Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, care se derulează cu sprijin din partea Fondului Social European, îsi propune să dezvolte structuri de informare, monitorizare şi comunicare pentru a acţiona în prevenirea şi combaterea fenomenelor de violenţă în şcoli. Cofinanaţat din Fondul Social European, proiectul contribuie în mod direct la realizarea obiectivului general al Programului Operaţional Sectorial de Dezvoltarea a Resurselor Umane, POS DRU şi se înscrie în domeniul major de intervenţie 1.1 Acces la educaţie şi formare profesională de înaltă calitatate.