Proiectul dorește să refacă sistemul de raportare și monitorizare a cazurilor de violență școlară, să organizeze activități de formare a cadrelor didactice, să îmbunătățească sistemul de comunicare și să promoveze activități de voluntariat.

Interviu cu Simona Tănase, managerul proiectului “Tinerii împotriva violenţei"

1. Ce a adus nou proiectul „Tinerii împotriva violenţei”, din punctul de vedere al demersurilor concrete de prevenire şi combatere a violenţei şcolare?

Proiectul „Tinerii împotriva violenței” reprezintă primul proiect strategic finanțat din Fonduri Structurale în care beneficiar este Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și care se adresează întregului sistem educațional. Prin parteneriatul propus,  Proiectul dorește să refacă sistemul de raportare și monitorizare a cazurilor de violență școlară, să organizeze activități de formare a cadrelor didactice, să îmbunătățească sistemul de comunicare și să promoveze activități  de voluntariat.

2. Cum evoluează proiectul în acest moment? Ce activităţi sunt în derulare şi care este impactul asteptat al acestora?

Toate activitățile sunt continue, le vom desfășura până la finalizarea proiectului, la sfârșitul lunii octombrie. Organizăm cursuri de formare pentru 2.700 de persoane din grupul țintă (inspectori, directori, consilieri școlari, cadre didactice din Consiliul de administrație), urmează trei conferințe naționale, un Forum al Copiilor și o tabără de vară. Astfel de activități au avut loc și în cursul anului trecut așa că știm cât sunt de așteptate, de binevenite în școală.

3. Care au fost principalele provocări  întâmpinate în cadrul proiectului “Tinerii împotriva violenţei”?

În primul rând experința parteneriatului   public – privat. Am avut alături o instituție publică, un ONG și un partener privat, fiecare aducând plus valoare prin experiența proprie. Apoi, derularea unor activități în întreaga țară, experiența cursurilor de formare derulate  în cascadă, cursuri organizate  atât față în față, cât și on-line.

4. Cum va evolua în opinia dumneavoastră, parteneriatul strategic între Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, Organizaţia Salvaţi Copiii şi Agenţia „Oameni şi Companii”?

Parteneriatul va continua și după încheierea proiectului, există preocupări de lucru comune și intenția depunerii unor noi proiecte. Oamenii au învățat să lucreze împreună, au inițiative constructive în folosul școlii, iar ideile lor se regăsesc și în alte inițiative.

5. Ce semnificaţii pe termen lung credeţi că va avea proiectul, în contextul demersurilor de prevenire şi combatere a violenţei şcolare?

După 3 ani de implementare a proiectului sunt convinsă că se va forma o echipă de profesioniști la nivelul întregii țări, oameni pregătiți să prevină și să combată violența școlară,  să dezvolte programe și parteneriate utile școlii.